Resevaccin

Resevaccin behövs om du på din resa riskerar att utsättas för smittor, som du genom vaccination kan undvika. En del vaccinationer är obligatoriska, medan andra är valbara. Att vaccinera är ofta klokt, eftersom det minimerar risken att du blir sjuk under eller efter din resa. Vissa sjukdomar kan leda till livslånga besvär eller i värsta fall döden, och det är därför viktigt att ta rekommendationer om resevaccination på stort allvar.

Varför är vaccin bra när man reser?

Det finns flera olika anledningar till varför man ska vaccinera sig innan en utlandsresa och det finns också flera olika sorters vaccin. Vaccinationer kan dels behövas för att inte själv bli sjuk, men de kan också krävas för att få resa omkring i en viss region. Beroende på vart i världen du ska resa kan behoven och kraven för vaccination se olika ut. För att ge ett fullgott skydd behöver vissa vaccinationer tas ett visst tidsintervall innan resan och i och med detta är det bra att undersöka vilka eventuella vaccin du behöver i god tid innan du påbörjar resan. När du väl är ute på resa, är det bra att ha med den gula vaccinationsboken eller vaccinationskortet där du samlar dina olika vaccinationer.

Obligatoriska vaccin

För att resa till en del platser finns obligatoriska vaccin, alltså vaccin du måste ha tagit för att få resa just dit. Ett sådant vaccin är det mot gula febern, en virussjukdom som genom myggor sprids i Sydamerika och Afrika. Det är inte obligatoriskt överallt, men om du till exempel ska resa runt mellan olika länder kan du behöva uppvisa bevis på vaccination. Det är viktigt att spara dokumentationen du får i samband med vaccinationer av det här slaget, eftersom det kan behöva visas upp vid inresa i ett land.

Konsultation

resevaccin
En patient får en injektion med vaccin.

Innan du ska resa är det klokt att fråga om råd kring vilka resevaccin du behöver ta inför din resa. Vad du bör vaccinera dig mot beror inte bara på vart du ska resa utan också vad du ska göra. Planerar du att vara nära djur, kan till exempel vaccin mot rabies vara klokt att ta. Om du redan har en del vaccinationer är det bra att se över dessa och undersöka om några kan behöva påfyllnad. På vaccinationsmottagningar finns personal som är utbildade inom resemedicin och kan hjälpa dig att bestämma vad just du ska ta. I vissa fall behöver du kanske inte vaccinera dig, men bör använda profylax, som myggmedel och myggnät mot myggor som kan sprida smitta.

Geografiska skillnader

I vissa länder är risken att drabbas av specifika sjukdomar hög, det är därför viktigt att läsa rekommendationer för just det eller de länder du ska besöka. Vissa vaccinationer kan vara rekommenderade men frivilliga, medan andra kan vara obligatoriska för att få resa in i ett land. Om du till exempel ska resa runt i Sydamerika måste du vara vaccinerad mot gula febern för att få resa in i flera länder. Vad du bör vaccinera dig mot kan också bero på vad du ska göra. Om du till exempel planerar att jobba med djur, kan vaccination mot rabies vara bra. Det är dock sällan något du behöver för en vanlig badsemester.

Profylax och förebyggande läkemedel

Alla sjukdomar går det inte att vaccinera sig mot. En sådan sjukdom är malaria. Om du ska åka till ett malariadrabbat område kan du äta medicin som minskar risken för att smittas. Utöver det, eller istället för, kan du också använda dig av förebyggande åtgärder som användande av myggnät, myggmedel och täckande ljusa kläder som inte lockar till sig myggor. Att använda just profylax, alltså förebyggande åtgärder, mot just mygg är väldigt bra för att undvika flera olika sjukdomar.

Var ute i god tid

Du bör i god tid innan din resa se över vilka vaccin du behöver ta. En del vaccinationer kräver flera olika sprutor över tid och det kan därför ta några veckor innan du är fullt skyddad. Om du ska vaccinera dig mot flera saker bör vaccinationerna i många fall också samordnas.