Vaccin biverkningar

All vaccination är förknippad med en viss risk för biverkningar. Biverkningarna uppstår när immunförsvaret reagerar och försöker bearbeta vaccinet och därför kan vissa vacciner orsaka feber, förstorade lymfkörtlar och en del lokala besvär som rodnad eller svullnad runt omkring området som vaccinet togs.

Vaccinationernas ”vara eller icke vara” går i perioder om man följer debatten. Rent statistiskt kan man säga att människor som avlider av TBC, mässlingen etc självklart är mindre, men visst finns de dem som får biverkningar och i värsta fall avlider av vaccinationen. Idag erbjuds hela program till barn och mer akut vaccinering vid influensor (ofta till äldre och svagare grupper) och vid risk för akut smittspridning av något slag. För att förstå och bedöma sin egen situation måste man ha kunskap.

Ett vaccin är framtaget i ett laboratorium med syfte att skapa den motståndsgen, som kroppen normalt producerar själv när man har sjukdomen (infektion, virus eller parasit). Sedan inplanterar man denna gen i hopp om att individen kommer hoppa över att ha själva sjukdomen, eller inte få den i framtiden. Befolkningsmässigt talar man om att 75-90% måste vara vaccinerade för att en sjukdom inte ska få fäste. Vaccinet själv kan vara byggt med levande, eller döda genstammar och odlat även ifrån djur då vissa infektioner är snarlika. Tillsynsmyndigheter medger att vaccinationer inte är utan biverkningar. Normalt är att man får en rodnad kring området där injektionen har gjorts, en släng av feber och att lymfkörtlarna förstoras. Dessa symptom är relativt lindriga och går snabbt över. I extrema fall, när levande vaccin använts, har det tillkommit muskelförlamning, blindhet, sterilitet och i värsta fall död.

Många försvarar vaccin med att nyttan är så mycket större – konsekvenserna för den enskilde individen kan dock vara extremt hög. Återkommande tillstånd av förkylningar, öroninflammationer, värk i kroppen, trötthet och psykologiska funktionshinder bortförklaras gärna och bortses från i statistiken. Händer inte saker inom de närmsta tre dagarna tar man helt enkelt inte in med det bland biverkningarna. Överallt finns det barn som dött till följd av vaccineringar – även i Norden – men det krävdes över 60 barns död i Indien innan myndigheterna tog det på allvar.

Debatten fortgår och med den även diskussionerna kring ökade cancer drabbade och vaccinationer. Att leka med cellförändringar och att manipulera det har sina för- och nackdelar. Vikten av att förstå och ha egen kunskap, speciellt som förälder, blir viktigare och viktigare.