Publicerat på Lämna en kommentar

Finns det vaccin mot globala epidemier som fågelinfluensan?

Med ojämna mellanrum kommer det nyheter om pandemier, alltså när en infektionssjukdom okontrollerat sprids över stora delar av världen och dessutom drabbar en stor andel av varje lands befolkning. På senare år har vi fått höra om fågelinfluensan, zika-viruset och H7N9 från Kina. Experter menar att vi måste vänja oss vid tanken på att fler globala epidemier kommer.

Under 1900-talet var de stora pandemierna Spanska sjukan 1918, Asiaten 1957 och Hongkong-influensan 1968. Flest dog i Spanska sjukan där cirka 50 miljoner människor avled, varav 35 000 svenskar. Majoriteten var under 45 år. Det är skrämmande siffror. Med tanke på hur mycket vi reser mellan länder idag, kan smitta färdas ännu snabbare och göra stor skada. Asiaten trängde bort en äldre version av influensa, även här var det främst yngre människor som dog. Ungefär fem miljoner dog under den epidemin.

Vaccinationer är ett av flera sätt att hantera effekterna av en pandemi på. I Sverige finns särskilda regler och förberedelser för detta. Folkhälsomyndigheten har avtal med två vaccintillverkare som snabbt kan ta fram antibiotika, läkemedel och vaccin. Men det är skillnad på de vacciner som ges som standard i ett land och de som tas fram i ett pandemiläge. En väg att gå är att godkänna ett prototyp-vaccin i förväg. Det ”motgift” eller den virusstam som finns i detta vaccin byts ut och justeras i ett skarpt läge. Vaccinet kan utvecklas först när virusstammen är identifierad och känd. Det gäller både för pandemier och vanlig influensa.

Innan svenska myndigheter börjar köpa detta nya vaccin, ska det vara tydligt deklarerat att det pågår en pandemi. Det avgörs av Världshälsoorganisationen, WHO. Då analyseras situationen och man bedömer risker och nyttor med vaccinet. Naturligtvis måste nyttan överväga riskerna, som alltid. De flesta nya vacciner godkänns gemensamt inom EU. Berörda myndigheter och de som ska utföra vaccinationerna kommer att koordinera sig och informera om vad som gäller.