Vaccinationsmottagningar

En vaccinationsmottagning är en mottagning som är specialiserad på vaccinering och hjälper dig att få ett så bra skydd som möjlig inför din resa. Det finns idag en rad olika vaccin, vissa är obligatoriska för att få resa in i en del länder, medan andra är frivilliga. Personalen på en vaccinationsmottagning har ofta utöver en grundläggande läkar- eller sjuksköteutbildning också extra kunskaper om rese- och vaccinationsmedicin vilket gör att de kan hjälpa dig samt ge råd om vilka vacciner du bör ta innan din resa. De har även koll på det aktuella läget och hur infektionssituationen ser ut i världen. Vad du ska vaccinera dig mot beror dels på vart du ska resa, men också vad du ska göra. En resa som innefattar närkontakt med djur, kan till exempel kräva vaccinering mot rabies, medan du på en vanlig solsemester inte behöver det. En fördel med vaccinationsklinker är att de ofta har flera olika sorters vacciner hemma, vilket gör att du i många fall kan få din vaccination direkt på första besöket och inte behöver vänta på långa leveranstider.

Speciella krav

vaccinationsmottagning
En kvinna får en injektion på en vaccinationsmottagning.

Flera vaccin kan ges på vanliga vårdcentraler, men då kan du behöva vänta på tid och leverans av vaccin. För att få vaccinera mot gula febern krävs särskilt tillstånd som till exempel vanliga vårdcentraler oftast inte har. En vaccinationsklink, privat eller på landstingets infektionsklinik, har i regel tillstånd att vaccinera också mot gula febern. Om du ska vaccinera dig mot gula febern kan det därför vara klokt att välja en mottagning där du kan samla dina olika vaccinationer på ett och samma ställe. Många privata vaccinationsmottagningar erbjuder oftast både drop-in och tidsbokning. Kom ihåg att besöka en vaccinationsmottagning i god tid före din avresa, då vissa vaccin behöver tas flera gånger över en tid och andra inte är verksamma förens efter några dagar.